Дисципліни за вибором

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація:
Освітня програма:

НАЗВА Освітньої програми

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація:
Освітня програма:

НАЗВА Освітньої програми

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ