Про кафедру

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської (за професійним спрямуванням) і другої іноземної мов (німецької/іспанської) на факультеті туризму, бізнесу і психології та другої іноземної мови (англійської / німецької) на факультеті слов’янської філології для спеціальності 035 Філологія.  Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.