Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри

Васильчук Людмила Федорівна

кандидат філологічних наук, доцент

У 1999 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність: мова та література (німецька та англійська мови). З 2001 по 2007 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ та у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації» (науковий керівник канд. філол. наук, професор Гаврись В. І.).

Вчене звання доцента кафедри німецької філології присвоєно у 2012 році.

Основні навчальні курси, що викладає:
Німецька мова як перша іноземна; німецька мова як друга іноземна; теорія і практика послідовного перекладу (перша іноземна мова, німецька), зіставна лексикологія німецької та української мов, керує курсовими та дипломними роботами.

Хоменко Олександр Вікторович

доктор педагогічних наук, професор

Слаба Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Сотников Андрій В’ячеславович

кандидат філологічних наук, доцент

Коломієць Ірина Олександрівна

старший викладач

Василенко Олена Борисівна

старший викладач

Гранський Олександр Іванович

старший викладач

Падалко Ярослава Василівна

старший викладач

Янчук Олена Володимирівна

старший викладач

Кучерина Руслана Миколаївна

лаборант кафедри