Наукова діяльність

Наукова діяльність на кафедрі

Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов продовжують дослідження в рамках колективної наукової теми: 00117U005473 «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов та перекладу: лінгвістичний та методичний аспекти», період виконання – з грудня 2022 р. по грудень 2027 р. У рамках цієї теми здійснюються дослідження як викладачів кафедри, так і студентів, оприлюднюються результати досліджень на наукових конференціях та у наукових виданнях.

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є пошук оптимальних шляхів викладання іноземних мов професійного спрямування та навчання перекладу, удосконалення існуючих методів викладання та створення нових навчальних матеріалів, які сприяють підвищенню якості засвоєння іноземних мов професійного спрямування

Наукові студентські гуртки

На кафедрі іноземних мов працюють наукові студентські гуртки, метою яких є поглиблення знань та подальший розвиток умінь з обраних галузей.

Перелік наукових публікацій

викладачів кафедри іноземних мов