Про кафедру

Історія кафедри

Кафедру було засновано у 1996 році на чолі з кандидатом філологічних наук, доцентом Анікеєнко Іриною Григорівною у складі Гуманітарного коледжу, який згодом було перейменовано на Гуманітарний інститут.
Історія кафедри безпосередньо пов’язана зі створенням у 2004 році Економіко-правового інституту, який у 2011 році було реорганізовано в економіко-правовий факультет КНЛУ.
Після створення окремих підрозділів Університету – юридичного і економічного факультетів, – з 2013-2014 навчального року, кафедра забезпечувала викладання іноземних мов для студентів денного і заочного відділень юридичного і економічного факультетів Університету

“Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.”

Rita Mae Brown

Освітня діяльність

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської (за професійним спрямуванням) і другої іноземної мов (німецької/іспанської) на факультеті туризму, бізнесу і психології та другої іноземної мови (англійської / німецької) на факультеті слов’янської філології для спеціальності 035 Філологія.  Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. 

Наукова діяльність

Колективна кафедральна тема: «Міжкультурна комунікація та професійно-орієнтоване викладання іноземних мов і перекладу: лінгвістичний та методологічний аспекти».

Основні напрями наукової роботи кафедри включають:

  • проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація результатів досліджень у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників;

  • залучення студентів до науково-дослідної роботи, до їх участі у науково-практичних конференціях, керівництво курсовими та магістерськими роботами;

  • підготовка та проведення мовних олімпіад.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Англійська мова  

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Англійська мова (як друга іноземна)

Німецька мова (як друга іноземна)