Методична секція

I курс - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація:
Освітня програмя: Практична психологія

Практична психологія

ДИСЦИПЛІНИ

I курс - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно)
Освітні програми: Китайська / японська / корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова Арабська / турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Західноєвропейська мова

ДИСЦИПЛІНИ

Західноєвропейська мова (німецька)