Інформація про кафедру

Кафедра іноземних мов і перекладу створена у 2010 році з метою забезпечення викладання англійської та німецької мов і перекладу на факультеті слов’янської філології для студентів-іноземців з напрямів підготовки 6.020303 Філологія* (Мова і література (російська)) та 6.020303 Філологія (Переклад (російська)) і спеціальностей 8.02030302 Мова і література* (російська) та 8.02030304 Переклад (російська). Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.
У 2010-11 роках кафедру очолювала кандидат філологічних наук Козяревич Ліана Василівна.
З 2011-15 роках кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Слаба Оксана Володимирівна.

З 2015 року кафедру очолює  кандидат педагогічних наук, доцент Жданова Наталія Сергіївна.