Діяльність кафедри

Дисципліни,
викладання яких здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри

Англійська мова
Німецька мова
Практичний курс перекладу
Усний двосторонній переклад
Вступ до перекладознавства
Загальна теорія перекладу
Мистецтво інтерпретації перекладу
Порівняльна типологія
Редагування тексту
Аспектний переклад
Новітні наукові студії в лінгвістиці і перекладознавстві

Викладачі кафедри здійснюють керівництво:
– педагогічною практикою,
– перекладацькою практикою,
– курсовими роботами з англійської мови,
– курсовими роботами з перекладознавства,
– дипломними роботами.