Научная работа

 

Звіт

кафедри іноземних мов

про участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна і світ: діалог мов та культур»

29-30 березня 2017 року відбулися засідання секцій кафедри іноземних мов «Актуальні дослідження у лінгвістиці та методиці викладання іноземних мов» та «Іноземні мови професійного спілкування «Менеджмент» і «Правознавство», у яких взяли участь 16 викладачів та 34 студенти 1-4 курсів Економіко-правового факультету і факультету слов’янської філології. Мова доповідей: англійська, німецька,  українська.

До друку подано 16 тез викладачів та 29 тез студентів.

Зав.кафедри                                                                          доц. Жданова Н.С.

У рамках Днів науки в КНЛУ 30 березня – 1 квітня 2016 року відбулося засідання секції «Актуальні проблеми лінгвістики та методики вищої школи», секції «Англійська та іспанська мови професійного спілкування» та секції «Німецька мова професійного спілкування» науково-практичної конференції “Україна і світ:  діалог мов та культур” з подальшим опублікуванням матеріалів конференції у збірцітез, у якій брали участь 14 викладачів, 28 студентів 3-5 курсів (Україна, Китай, Туреччина, В’єтнам, Туркменістан).

Список публікацій студентів, які займаються науково-дослідною роботою на кафедрі іноземних мовза 2016 рік

 

з/п

Прізвище, ім’я,  по – батькові Вид публікацій Назва публікації, де опублікована Співавтори
1 2 3 4 6
1 Іконнікова В.О. Тези Körpersprache in verschiedenen Kulturen // Україна і світ: діалог мов та культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції, 30 березня-01 квітня 2016 року.– К.:Вид. центр КНЛУ,2016.– С.160-162. Малиновська І.А.
2 Лі Юйсюань Тези Kulturelle Unterschiede zwischen China und Deutschland //Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур 30 березня-01 квітня 2016 року.–К.:Вид. центр КНЛУ,2016.– С.201-203. Малиновська І.А.
3 Ароян К.А.

 

Тези The Importance of Music in Society // Україна і світ: діалог мов та культур :  Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 234. Падалко Я.В.
4 Джиджора Н.М. Тези Accent Speak Loader than Words // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 235-236. Падалко Я.В.
5 Гавлицкая О.В. Тези The Secret of Disney Top Brand // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 237. Падалко Я.В.,

Паламарчук В.С.

6 Паламарчук В.С. Тези The Secret of Disney Top Brand // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 237. Падалко Я.В.,

Гавлицкая О.В.

7 Костянчук В.А. Тези The Historical Origin of Corporations // Україна і світ: діалог мов та культур:

Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 238-239.

Падалко Я.В., Вишневська А.А.
8 Вишневська А.А. Тези The Historical Origin of Corporations // Україна і світ: діалог мов та культур:

Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 238-239.

Падалко Я.В., Костянчук В.А.
9 Мовчан О.Р. Тези English Learning Opportunities and Social Network // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 241-242. Падалко Я.В.
10 Миколайчук М.В. Тези Modern Risk Management //

Україна і світ: діалог мов та культур:

Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 243.

Падалко Я.В.
11 Миколайчук М.В. Тези The Advantages of Starbucks Business // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 30 березня-1 квітня 2016р. – К.:, Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 244-245. Падалко Я.В.
12 Граб Т.В. Тези The importance and the role of Roman private law for contemporary lawyers // Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 159. Шкляр І.М.
13 Шибанова М.-Т. Тези The role of the European Convention on Human Rights in legislation of Ukraine // Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 269. Шкляр І.М.
14 Масендич А. Б. Тези TheroleofthegeneralprosecutorinUkraine// Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 211.

 

-
15 Євсеєнко І. Тези RechteundPflichtenderStudenteninDeutschland // Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. -
16 Йолкіна В. Тези FormendesNotariatsinDeutschland// Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С.173-175 -
17 Оніщук І. Тези InternationaleFamilien. JuristischerAspekt// Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 228. -
18 Нгуен Тхао Уен Тези EducationinVietnam// Україна і світ: діалог мов та  культур : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 222. -

Статті, прийняті редакцією до друку

1 Цай Пенпен Стаття Особенности перевода неологизмов в англоязычном газетном дискурсе на русский язык -
2 Ма ХЕ Стаття Особенности английского сленга WEB-коммуникации и проблемы его перевода на русский язык -
3 Ляо Лифен Стаття Особенности перевода заимствований в англоязычном медийном дискурсе на русский язык -
4 Ду Дзе Стаття Особенности перевода композитов в современных англоязычных медийных текстах на русский язык -