Парфенова Лариса Владимировна

Кандидат педагогічних наук, доценткафедриіноземних мов факультету слов’янської філології

1. У 1981 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Викладач англійської та французької мови».

2. Кандидат педагогічних наук, доцент.

3. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – IV рівня акредитації 27 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 21 рік. Основні етапи педагогічної діяльності:

07.09.1987р. – 27.08.1989р. – викладач англійської мови торговельно-економічно інституту;

07.09.1989р. – 26.12.1989р. – викладач кафедри англійської мови інституту інженерів цивільної авіації;

27.12.1989р. – 13.10.1993р. – викладач англійської мови Військового інституту управління і зв’язку;

14.10.1993р. – 28.08.2000р. – доцент кафедри практики англійської мови КНЛУ;

28.08.2000 р. – 01.09.2010 р. – доцент, кандидат педагогічних наук кафедри англійської мови Економіко-правового інституту (з 01.09.2010 кафедра перейменована на кафедру іноземних мов юридичного факультету );

01.09.2010 р. – 01.02.2011 р. – доцент кафедри іноземних мов економіко-правового інституту КНЛУ;

01.02.2011 р. – 01.09.2013 р. – доцент кафедри іноземних мов економіко-правового факультету КНЛУ;

01.09.2013 р. – 01.09.2015 р. доцент кафедри іноземних мов юридичного факультету КНЛУ;

01.09.2015 р. – по теперішній час доцент кафедри іноземних мов факультету слов’янської філології КНЛУ.

 

 

  1. Основні навчальні курси, які веде: англійська мова для спеціальності «Правознавство», «Менеджмент організацій».
  1. Має 104 публікації, з них 77 наукових та 27 навчально-методичного характеру. За останні п’ять років опубліковано 3 праці, з них 2 наукових та 1 навчально-методичного характеру.