Соломко Зорина Костянтиновна

Cоломко Зорина Костянтинівна
викладач кафедри іноземних мов слов’янської філології

1. У 2001 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримала спеціальність “Мова та література (німецька та англійська мови)”, здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов і зарубіжної літератури. Стаж педагогічної роботи в КНЛУ становить 14 років.
2. Кандидат філологічних наук зі спеціальності 13.00.02 – “теорія і методика навчання: германські мови”. Дисертацію на тему “Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій ” захистила 3.10.2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 в Київському національному лінгвістичному університеті (диплом кандидата педагогічних наук наук ДК № 027102 від 26.02.2015 р.).
3. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 14 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 14 років.
Основні етапи педагогічної діяльності.
2001 – 2004 – викладач кафедри іноземних мов Гуманітарного інституту та факультету слов’янських мов КНЛУ (згідно з направленням на роботу).
2004 – 2007 – викладач кафедри іноземних мов Економіко-правового інституту та факультету слов’янських мов КНЛУ.
2007 – 2010 – викладач кафедри іноземних мов і перекладу факультету слов’янських мов КНЛУ.
2010 – 2013 – навчання в аспірантурі КНЛУ з відривом від виробництва за державним замовленням.
2013 – 2015 – викладач кафедри іноземних мов і перекладу факультету слов’янської філології КНЛУ.
26.02.2015 – по теперішній час кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов факультету слов’янської філології КНЛУ.
4. Проводила практичні заняття з німецької мови на І-III курсах факультету слов’янської філології, ІІ-ІІІ курсах “Правознавство” та ІІ-ІІІ курсах факультету перекладачів (за внутрішнім сумісництвом). Керувала методичною секцією викладачів німецької мови мови ІІ курсу зі спеціальності “Мова та література” факультету слов’янської філології. З вересня 2004 р. викладає німецьку мову студентам-іноземцям на факультеті слов’янської філології.
5. Має 18 публікацій, з них 8 статей у фахових виданнях ВАК України та 10 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференцiях. Укладач типових програм з нiмецької мови як другої іноземної для студентів І-ІV курсів факультету слов’янської філології.